LithuanianEnglish (United Kingdom)
Tikslai ir veiklos sritys

Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacijos veiklos tikslai:

1. Visuomenės narių supratimo (pažinimo) apie teigiamą fizinio aktyvumo poveikį sveikatai formavimas, skatinimas ir sklaida;

2. Dalyvauti fizinio aktyvumo skatinimo politikos formavime.

3. Fizinio aktyvumo skatinimo sklaida politinių partijų, valstybės ir savivaldos struktūrų lygiuose, verslo bei visuomeninių judėjimų aplinkoje;

4. Asociacijos ar jos narių viešųjų interesų atstovavimas ir tenkinimas.

Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacijos pagrindinės veiklos sritys:

1. Asociacijos veiklos tikslų bei laukiamų rezultatų visuomenei, politinėms ir verslo, vyriausybinėms ir savivaldos bei kitiems visuomeniniams judėjimams pristatymas;

2. Dalyvavimas  ilgalaikės fizinio aktyvumo strategijos formavime ir įgyvendinime politiniu, vyriausybiniu bei savivaldos lygiais, įtraukiant į šią veiklą verslo ir visuomeninių judėjimų atstovus;

3. Dalyvavimas kuriant ilgalaikes veiksmų programas, skatinančias visuomenės sveikatą per fizinį aktyvumą, vyriausybiniu bei savivaldos lygiais, įtraukiant į šią veiklą verslo ir visuomeninių judėjimų atstovus;

4. Fizinio aktyvumo, kaip vieno iš svarbiausių žmogaus sveikatą lemiančių veiksnių ugdymas ir sklaida visuomenės narių tarpe;

5. Dalyvauti rengiant nacionalines fizinio aktyvumo rekomendacijas įvairaus amžiaus Lietuvos gyventojams.

6. Fizinį aktyvumą skatinančių programų (projektų), skirtų  įvairioms amžiaus grupėms ar specialius poreikius turintiems visuomenės atstovams inicijavimas, rengimas bei įgyvendinimas;

7. Bendradarbiavimo ryšių su giminingomis užsienio šalių organizacijomis užmezgimas ir plėtojimas;

8. Metodinės ir praktinės pagalbos teikimas politinėms, vyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms bei kitoms institucijoms, sprendžiant fizinio aktyvumo ir sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimus.

 

Apklausa

Ar esate fiziškai aktyvus?
 


\"www.stats.lt "; ?>

Mes turime 6 svečius online
Adresas:
Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas
Kodas: 302480031
Atsisk.sąsk.: LT90 7044 0600 0748 8721
Bankas: AB SEB bankas
Telefonas:
8 617 31521
Faksas:
(8-37) 20 45 15
El. paštas:
Svetainė: www.lfasa.lt


Josh Jacobs Jersey